CZŁONKOSTWO

W ramach członkowska, każdy związkowiec otrzymuję dostęp do ofert przygotowanych przez naszych partnerów, wsparcie prawne, pomoc socjalną oraz udział w wydarzeniach po preferencyjnych cenach.

Ponadto od 2022 roku członkowie związków zawodowych w ramach rozliczeń rocznych PIT mogą odliczyć od podatku wpłacone składki w wysokości 300 zł – mniejszy podatek będzie o około 51 zł.

Szczegóły znajdziecie w poniższych stronach.

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

 • Jeśli w Twojej jednostce pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego reprezentanta Związku. Uchwałą Prezydium Komisji Międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność”.
   

 • Jeśli w Twojej jednostce pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoim kolegom i koleżankom utworzenie regionu wybranie z pośród was koordynatora. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

W razie pytań dzwoń, pisz, pytaj !!!

tel. 790705 253, 504 319 973

e-mail: zarzad@swietokrzyskapolicja-solidarnosc.pl

Pomoc prawna

Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Świętokrzyskiego z chwilą przystąpienia do związku jest objęty pomocą prawną realizowaną przez etatowych prawników NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w sprawach dyscyplinarnych, karnych, o wykroczenia oraz o zadośćuczynienia.

Informujemy, że funkcjonariusze i pracownicy Policji Województwa Świętokrzyskiego niezrzeszeni w związku zawodowym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, mogą złożyć pisemny wniosek do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o podjęcie się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Decyzję w tej prawie podejmuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Świętokrzyskiego

OCHRONA PRAWNA PRZEZ 24H / 7 DNI W POSTĘPOWANIACH DYSCYPLINARNYCH, KARNYCH I CYWILNYCH.

Każdy członek związku w ramach opłacanej składki członkowskiej jest objęty Całodobową Ochroną Prawną świadczoną przez CDO24.

Każdy członek związku otrzymuje indywidualną IMIENNĄ I NUMEROWANĄ KARTĘ, która umożliwia bezpośredni kontakt z mecenasem.

Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30.

INFOLINIA 537 003 138

Mecenas jest dostępny pod telefonem 24h/7dni.


INFOLINIA ALARMOWA 801 003 138

 Najistotniejsza jest natychmiastowa pomoc w chwili zdarzenia. Ideą tej działalności jest to, że w chwili problemu można od razu kontaktować się z pomocą prawną.

Pozwala to uniknąć niepotrzebnych problemów.

Zakres świadczonej pomocy:

 1. Doraźna pomoc prawna w chwili zdarzenia.

 2. W przypadku zatrzymania po powiadomieniu COP24 mecenas przyjeżdża na miejsce.

 3. Analiza dokumentacji przez mecenasa specjalizującego się w danym zagadnieniu prawnym.

 4. Przygotowanie imiennego pisma na podstawie analizy dokumentów.

 5. Konsultacje z całości zagadnień prawnych obowiązujących na terenie RP.

 6. Przesłanie pism prawnych oraz umów powszechnego obrotu.

 7. Oferujemy przygotowanie wszelakich dokumentów niezbędnych dla naszego klienta, takich jak wezwania do zapłaty, sprzeciwów, pełnomocnictw itp.

 8. Udzielanie pełnej informacji o orzecznictwie w zakresie poruszanego problemu prawnego.

 9. Wskazanie danych adresowych sądów kancelarii w pobliżu zamieszkania klienta na jego prośbę.

 10. Objęcie ochroną prawną członków rodziny

 11. Kwestie kodeksu drogowego, sprawy ubezpieczeniowe są prowadzone również w postępowaniach sądowych, w ramach pakietu (klient nie ponosi żadnych kosztów w chwili wygranej odliczamy 15%)

 12. Nielimitowana liczba porad telefonicznych.

 13. Nielimitowana liczba przygotowanych pism dla klienta.

 14. Objęcie ochroną prawną najbliższych: małżonkowie, dzieci, konkubenci, partnerzy.

Szczegóły u członków Prezydium

W przypadku skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd i każdy członek związku mogą skorzystać z usług reprezentowania go przez CDO24 do reprezentowania go przed sądem. Reprezentacja podlega dodatkowej ryczałtowa stawka za każda rozpoczęta godzinę pracy mecenasa przed sądem.

Skrócona procedura:

1. Kontakt z CDO24 o reprezentowanie.

2. Dokładne opisanie sprawy.

3. Przygotowanie kosztorysu przez CDO24 – przewidywana ilość godzin rozpatrywania sprawy przez sąd na posiedzeniu z udziałem stron.

4. Przedstawienie kosztorysu usługi reprezentowania.

5. Wpłata uzgodnionej kwoty na konto CDO24 jako kaucji na pokrycie kosztów reprezentowania przed sądem.

6. W przypadku niewykorzystania całej kwoty – nadwyżka zostaje zwrócona.

7. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty z kosztorysu na raty.

 Członkowie związku mogą rozszerzyć zakres ochrony na członków rodziny – współmałżonków lub konkubentów lub partnerów oraz dzieci do 26 roku życia, rodziców – w przypadku wyboru opcji należy opłacić indywidualnie roczny abonament.

Kary za niewłaściwe korzystanie przez członków z ochrony prawnej są naliczane w przypadku:

1. skorzystania z usługi po wystąpieniu ze związku.

2. udostępnienia i skorzystania z usługi przez osobę trzecią.